Rukometni klub Vrbovsko - RK Vrbovsko

rk vrb logo

Cilj

Cilj:planski i organizirano razvija i unapređuje rukometni sport na području Grada Vrbovskog, Primorsko-goranske županije i šire.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Utvrđuje prijedlog kriterija i mjerila za dodjelu financijskih sredstava u svezi korištenja financijskih sredstava iz proračuna Grada Vrbovskog, usmjerava financijska sredstva odobrena za realizaciju utvrđenih programa i vodi brigu o njihovom namjenskom korištenju, poduzima mjere za omasovljenje rukometnog sporta na području Grada Vrbovskog, djeluje na unapređenju stručnog rada i brine se o osposobljavanju stručnog kadra, djeluje na stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje najviših dostignuća u rukometnom sportu, organizira i sprovodi sportska i druga natjecanja, kao i prigodne priredbe, sudjeluje na sportskim natjecanjima a prema odredbama Zakona o sportu organizira i rekreativne aktivnosti članova radi očuvanja i unapređenja zdravlja te osmišljenog korištenja slobodnog vremena, organizira i provodi programe aktivnosti djece, mladeži i odraslih (škola rukometa), skrbi o kvalitetnom održavanju objekata i igrališta, surađuje i uspostavlja odnose sa drugim rukometnim i sportskim udrugama u zemlji i izvan nje, organizira promiđbenu i informativnu djelatnost od posebnog interesa za rukometni sport, kulturu i povjesno nasleđe u Gradu Vrbovskom, vođenje brige o osiguranju i provođenju mjera zdravstvene zaštite svojih članova, vođenje brige o statusu svojih članova, u ostvarivanju navedenih ciljeva i zadaća Udruga obavlja i sve druge djelatnosti utvrđene Zakonom o sportu, kao i propisima Hrvatskog rukometnog saveza.

Područja djelovanja

Područje djelovanja udruge obzirom na ciljeve je: SPORT.

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama