Obilježja Grada

 

Grad Vrbovsko ima svoja obilježja, a to su grb i zastava. Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Vrbovskog.

 

GRB GRADA VRBOVSKOG

grb

Grb Grada Vrbovskog je povijesni grb kojeg je poveljom od 14. ožujka 1785. godine car Josip ll. dodijelio Vrbovskom. Grb Grada Vrbovskog je u obliku razdijeljenog štita. U gornjem zlatnome dijelu štita je crni raskriljeni orao sa crvenim kljunom i kandžama, a u donjem plavom dijelu štita su dvije srebrne stijene spojene srebrnim mostom na stupovima koji izrastaju iz vode.

 

ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

ZASTAVA GRADA

Službena zastava Grada Vrbovskog zelene je boje s grbom Grada u sredini.

 

SVEČANA ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

svecana zastava

Grad ima i svečanu zastavu. Svečana zastava zelene je boje, u donjoj četvrtini završava u obliku trokuta, obrubljena je zlatno žutim trakama, a po donjem rubu zastave su zlatne resice. U sredini svečane zastave je grb Grada, iznad grba u dva reda upisan je velikim slovima tekst: Grad Vrbovsko, a ispod grba kao ukras položene su s desne strane hrastova grana, a s lijeve strane grana jele, a grane se pri dnu križaju na način da je je lova grana iznad hrastove grane.

 

Ispis E-mail

grb nova stranica offcanvas

Pretraga