Odsjek za komunalni sustav

 

voditelj Nevenko ŽagarNevenko Žagar, dipl. oec – voditelj


U Odsjeku za komunalni sustav obavljaju se poslovi:

– osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša;
–  osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša
– uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, groblja, deponije, javne rasvjete, opreme  komunalnog društva koja se financira iz izvora izvan cijene usluge)
– gospodarenja komunalnim, te stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,
– gospodarenja objektima športa, kulture i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora radova na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata, njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,
– utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, ugovaranja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada,
–    korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,
–    zaštite potrošača,
–    protupožarne i civilne zaštite,
–    komunalnog redarstva,
–    kao i drugi poslove u skladu sa zakonom i gradskom odlukom.
Unutar Odsjeka djeluje Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i javnih površina koji obavlja poslove:
– čišćenja prometnica u naseljima na području Grada Vrbovskog;
– održavanja zelenih površina na području Grada Vrbovskog;
– održavanje uređaja za oborinsku kanalizaciju na području Grada Vrbovskog;
– održavanja groblja u naseljima Moravice, Gomirje, Ljubošina, Severin na Kupi, Lukovdol, Plemenitaš, Damalj, Zdihovo, Veliki Jadrč i Osojnik.

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama