Vijeće za zaštitu potrošača Grada Vrbovskog

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15, 14/19) propisano je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga, dužna osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području, te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način.

Sukladno navedenom, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je dana 20. srpnja 2017. godine donijelo Rješenje o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača Javnih usluga („Službene novine Grada Vrbovskog“, broj 8/17.)

Zadaća je Vijeća da razmatra i daje mišljenje gradonačelniku kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga iz područja:
  1. javna vodoopskrba i javna odvodnja,
  2. obavljanje dimnjačarskih poslova
  3. prijevoz putnika u javnom prometu,
  4. prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Vijeće se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Predsjednik Vijeća je predstavnik Grada Vrbovskog, a zamjenik predsjednika je predstavnik udruge za zaštitu potrošača.


Zapisnike i Zaključke sa sjednica vijeća možete vidjeti u nastavku:


 

 

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama