Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 3

Važni događaji

Zagreb Climbing - otvorenje penjališta u Vrbovskom

Otvorenje penjališta u Vrbovskom 2017. godine

Generalni direktor Hrvatskih voda gosp. Zoran Đuroković posjetio Grad Vrbovsko

U utorak 26. rujna 2017. g. prilikom posjete generalnog direktora Hrvatskih voda Vrbovskom, održan je sastanak na kojem je izložena problematika i investicije iz područja korištenja i zaštite voda, kao i štetnog djelovanja voda. Projekti Voda Vrbovsko d.o.o. u pripremi kao što su sanacija cjevovoda Stara Sušica- Vrbovsko, rekonstrukcija cjevovoda CS Ribnjak- VS Senjsko, prema riječima generalnog direktora i njegovih suradnika, biti će odobreni za sufinanciranje, kao i sredstva za početak nabave izrade projektne dokumentacije za izgradnju 1. i 2. faze izgradnje sustava odvodnje za područje aglomeracije Vrbovsko. Hrvatske vode u okviru zaštite od štetnog djelovanja voda podržati će i sanaciju pragova, propusta i obale rijeke Kupe i Dobre, ali i pomoć u čišćenju korita kanjona Kamačnik. Također, u planskim sredstvima tekućeg održavanja osigurati će se dodatna sredstva za pomoć u sanaciji klizišta i odrona nastalih nakon obilnih kiša na dijelu nerazvrstane ceste prema naselju Kosanovići. Nakon formalnog sastanka u uredu Gradonačelnika, Generalni direktor sa suradnicima obišao je lokaciju nove vodospreme Senjsko, i lokaciju budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, prilikom čega se sastanku priključio i vlasnik pilane Cedar te uz kratak obilazak izložio problematiku i rad jednog od najvećih drvnih pogona u regiji.

 

GALERIJA SLIKA:


Generalni direktor Hrvatskih voda gosp. Zoran Đuroković posjetio Grad Vrbovsko, 26.09.2017. godine

Predsjednik uprave Hrvatskih šuma u posjetu Gradu Vrbovskom

Dana 25. rujna 2017. godine, na poziv gradonačelnika, Grad Vrbovsko posjetio je predsjednik uprave Hrvatskih šuma gosp. Krunoslav Jakupčić i gosp. Vlado Đurašin. Gradonačelnik Dražen Mufić upoznao je gosp. Jakupčića sa problemima sa kojima se susreće Grad Vrbovsko kao brdsko-planinsko područje te sa mogućnošću da Hrvatske šume pokušaju više participirati u sirovinskoj masi kako bi se gospodarstvenicima sa područja Grada olakšalo poslovanje kao i dala mogućnost zapošljavanja većeg broja ljudi.
Gosp. Krunoslav Jakupčić je nakon održanog sastanka posjetio tvrtku Europal Vrbovsko d.o.o. čija se proizvodnja odvija u unajmljenom pogonu Hrvatskih šuma.

Nabavljeno novo vozilo za potrebe Pomoći u kući

Nabavljeno je novo vozilo za potrebe Pomoći u kući koja na području Grada Vrbovskog djeluje od 2005. godine. Potrebno je bilo zamijeniti staro vozilo kojim se Pomoć u kući služi još od 2005. godine koje zbog dotrajalosti više ne može adekvatno koristiti potrebama terena. Nabavljeno vozilo je rabljeno vozilo starosti 2 godine, Citroen Nemo. Za navedeno vozilo koje košta 65.000,00 kn Primorsko-goranska županija je sufinancirala 25.000,00 kuna, a preostali iznos sufinancirao je Grad Vrbovsko i Komunalac d.o.o. Vrbovsko.

 

GALERIJA SLIKA:


Nabavljeno novo vozilo za potrebe Pomoći u kući, 12.09.2017. godine

Starije objave

 


arhiva