Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Rukometni klubovi

Rukometni klub Vrbovsko – RK VRBOVSKO


Ženski rukometni klub Vrbovsko – ŽRK VRBOVSKO

Rukometni klub Vrbovsko – RK VRBOVSKO
Adresa: Franje Račkog 13, 51326 Vrbovsko
Tel: 098/162-1009
Registarski broj: 08003030
Web stranica:
http://rk-vrbovsko.hr/naslovnica
Facebook profil: 
https://www.facebook.com/Rukometni-klub-Vrbovsko-1697639237136732/
Email: tihomir_k@net.hr

 

Cilj

Cilj:planski i organizirano razvija i unapređuje rukometni sport na području Grada Vrbovskog, Primorsko-goranske županije i šire.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Utvrđuje prijedlog kriterija i mjerila za dodjelu financijskih sredstava u svezi korištenja financijskih sredstava iz proračuna Grada Vrbovskog, usmjerava financijska sredstva odobrena za realizaciju utvrđenih programa i vodi brigu o njihovom namjenskom korištenju, poduzima mjere za omasovljenje rukometnog sporta na području Grada Vrbovskog, djeluje na unapređenju stručnog rada i brine se o osposobljavanju stručnog kadra, djeluje na stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje najviših dostignuća u rukometnom sportu, organizira i sprovodi sportska i druga natjecanja, kao i prigodne priredbe, sudjeluje na sportskim natjecanjima a prema odredbama Zakona o sportu organizira i rekreativne aktivnosti članova radi očuvanja i unapređenja zdravlja te osmišljenog korištenja slobodnog vremena, organizira i provodi programe aktivnosti djece, mladeži i odraslih (škola rukometa), skrbi o kvalitetnom održavanju objekata i igrališta, surađuje i uspostavlja odnose sa drugim rukometnim i sportskim udrugama u zemlji i izvan nje, organizira promiđbenu i informativnu djelatnost od posebnog interesa za rukometni sport, kulturu i povjesno nasleđe u Gradu Vrbovskom, vođenje brige o osiguranju i provođenju mjera zdravstvene zaštite svojih članova, vođenje brige o statusu svojih članova, u ostvarivanju navedenih ciljeva i zadaća Udruga obavlja i sve druge djelatnosti utvrđene Zakonom o sportu, kao i propisima Hrvatskog rukometnog saveza.

Područja djelovanja
Područje djelovanja udruge obzirom na ciljeve je:SPORT.

 

RASPORED TRENINGA

Dječaci rođ. 2002. i mlađi imaju trening:
ponedjeljkom, srijedom i petkom
18:00 do 20:00
Dječaci rođ. 2006. i mlađi imaju trening:
ponedjeljkom, srijedom i petkom
17:00 do 16:00

Za sve ostale informacije nazovite na broj: 098/1621 009, Tihomir Kosanović

povratak na vrh

 

Ženski rukometni klub Vrbovsko – ŽRK VRBOVSKO
Adresa: Franje Račkog 15, 51326 Vrbovsko
Tel: 091/252-8312
Registarski broj: 08002444
Web stranica:
Email: zenski.rukometni.klub.vrbovsko@gmail.com

Cilj
Cilj udruge jest promicanje i razvitak rukometnog sporta.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Udvrđuje i ostvaruje politiku promicanja ženskog rukometnog sporta na području Grada Vrbovskog i šire regije kao temeljni nositelj, prezentira na odgobarajućim nivoima takmičenja, ženski rukometni sport Grada Vrbovsko i šire regije, potiče i promiče rukometni sport a osobito sport djece i mladeži, vodi brigu o unapređenju rukometnog sporta u stručnom pogledu kao i ostvarivanju posebnih uvjeta vezanih za omasovljenje bavljenja rukometnom igrom, vodi brigu o ostvarivanju materijalnih, kadrovskih i ostalih uvjeta za postizanje primjerenih sportskih dostignuća, vodi brigu o statusu svojih članova – sportaša i sportašica, vodi brigu o unapređenju stručnog rada u oblasti rukometa, vodi brigu o ubapređenju stručnog rada u oblasti rukometa, vodi brigu o osiguranju i provođenju mjera zdravstvene zaštite svojih članova, vodi brigu o korištenju i održavanju sportskih objekata koje u svojoj aktivnosti koristi, vodi brigu o propagandi i informativnoj djelatnosti iz oblasti rukometne igre, prezentira posredno ili neposredno nadležnim tijelima gradske uprave iz čijih se fondova djelimično finacira, svoj program i realizaciju.

Područja djelovanja
Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: -sport. Sport djelovanja Udruge je Rukomet, a sportska grana je Dvoranski rukomet.

povratak na vrh