Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 2

Srednja škola

Željeznička tehnička škola Moravice

Školska 2a, 51325 Moravice
Tel: 051/877-118
Fax: 051/877-523
Web stranica: http://ss-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr
Facebook profil: https://www.facebook.com/%C5%BDT%C5%A0-Moravice-185129978172294/?ref=all_category_pyml
Email: zts@zts-moravice.hr, zts.moravice@gmail.com


 Ravnatelj Borivoj Dokmanović, dipl.ing.
Tel: 051/877-458
Email: zts.ravnatelj@gmail.com

 Tajništvo

Tel: 051/877-118
Email: zts.tajnistvo@gmail.com

 Računovodstvo

Tel: 051/877-118
Email: zts.racunovodstvo@gmail.com

 Knjižnica

Tel: 051/877-138
Email: ztsmoravice.knjiznica@gmail.com

povijest

Povijest srednjeg školstva u Moravicama započinje davne 1921. godine, a kontinuitet u radu i razvoju prisutan je od 1944. godine. Tijekom vremena škola je mijenjala nazive, programe i prostor tražeći svoje mjesto u mreži škola Republike Hrvatske na temeljima tradicije i lokacije, a u funkciji obrazovanja učenika Gorskog kotara. Kontinuirano se radilo i radi se na stvaranju što boljih prostornih uvjeta, opremljenosti škole i unapređenja nastave slijedeći tendencije modernih europskih škola.

Škola

Gotovo svaka učionica ima računala sa svom potrebnom opremom, priključak na Internet , programsku potporu u elektrotehnici i ekonomiji, a svakim su danom djelatnici i učenici sve spremniji koristiti ovu modernu opremu.

Jedna od učionica

Odgojno-obrazovni programi koje trenutno u školi provodimo jesu: elektrotehnika, željeznički promet, strojarstvo, te ekonomija, uprava i trgovina,  a već dugi niz godina provodimo i obrazovanje odraslih. Na razini prekvalifikacije provodimo programe za zanimanja: željeznički prometni radnik (kondukter, vlakovođa, skaldištar, blagajnik), vozač motornih pružnih vozila, vozač motornog vozila i obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima, a na osposobljavanje: pčelar, manevrist i ECDL informatičar. Ova djelatnost omogućava nam dodatne prihode koje koristimo za opremanje škole, a uspješno ju možemo odraditi zato što su svi naši radnici angažirani na tom poslu.
Od mnogobrojnih radova kojima se željelo poboljšati uvjete rada treba izdvojiti i uređenje praktikuma elektrostrojarstva, uređenje prostora za instalatere centralnog grijanja i klimatizacije u strojobravarskoj radionici, a u radionici strojne obrade instaliran je proizvodni CNC stroj-tokarilica koji je u funkciji obuke redovitih učenika i polaznika u obrazovanju odraslih.
Na sportskim igralištima uredili smo sadržaje koji su u funkciji škole i lokalne zajednice; mala atletska staza, doskočište za skok u dalj, bacanje kugle i boćalište, a uredit će se i dva izvora pitke vode. Cijeli taj prostor je uređen uz potporu Hrvatskih voda i Grada Vrbovskog. Nedavno je uređeno i opremljeno i potkrovlje škole čime je prostor u potpunosti iskorišten.

Školska knjižnica

U potkrovlju se uglavnom nalaze učionice koje koriste ekonomisti , a tu je smještena i knjižnica koja je na raspolaganju učenicima i radnicima škole za stručno usavršavanje ili odmor uz knjigu.

Učenički dom

Valja naglasiti da u sklopu škole funkcionira i učenički dom u koji su smješteni učenici iz svih krajeva Hrvatske, a već tradicionalno iz Slavonije, Zagorja, Istre i , dakako, šireg prostora Gorskog kotara. Svi oni nose sa sobom ljepotu svoga kraja, običaje i želju da obogate nas i sebe svojim boravkom u školi. Ponosni smo na tisuće učenika  koji su gotovo u stoljetnoj tradiciji škole učili i odrastali zajedno sa svojim profesorima i odgajateljima. Svi su oni stvarali i gradili školu, bogatili njezin duh i zato je trajni zadatak Škole neprestano ulagati u napredak i poboljšanje kvalitete rada, na čemu je u posljednje vrijeme bio osobit naglasak.