Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Proračun za 2017. godinu

Proračun Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu