Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Pravo na pristup informacijama

      Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

       Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

       Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 4. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 5. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 6. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 7. Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 8. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
 9. 137/04)
 10. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 11. Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 1. Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 2. Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje

       Službenik za informiranje: Marina Tonković, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

       Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Vrbovskog na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: 051 875-115
 2. putem faksa na broj: 051/875-008
 3. elektroničkom poštom:  marina.tonkovic@vrbovsko.hr,  predmet nasloviti: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: adresa Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja 1, 51236 Vrbovsko obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno predajom na adresu: adresa Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja 1, 51236 Vrbovsko,  ponedeljak – petak od 7:00 do 15:00

 Obrasce navedenih zahtjeva možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

* sljedeći obrasci zahtjeva se nalaze u pdf formatu, te su napravljeni tako da se traženi podaci mogu pomoću računala unijeti. Završetkom unosa traženih podataka obrasac se može isprintati ili sačuvati u elektronskom obliku za slanje elektroničkom poštom.

 

Naknada za pristup informacijama

       Grad Vrbovsko  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

       Kriterij se primjenjuje i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Tijelo javne vlasti dostaviti će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

napomena:

U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

prilozi

  Odluka o određivanju službenika za informiranje

  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

  Obrazac zahtjeva za dopunu i ispravak informacija

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
 
 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI zPPI

 

 1. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

– PDF format

– CSV format

 1. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu

– PDF format

– CSV format

 1. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu

– PDF format


povratak na vrh