Novosti


Uspostava privremene regulacije prometa zbog izvođenja građevinskih radova na obnovi kolnika državne ceste DC 42 dionica 001 Vrbovsko- Josipdol

25.1.2018. 14:04


VAŽNA OBAVIJEST – Izvješća o provedbi projekata udruga financiranih iz Proračuna Grada Vrbovskog u 2017. – dostaviti do 31. siječnja 2018. godine

24.1.2018. 10:50

Odgovorne osobe udruga građana dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Grada Vrbovskog tijekom 2017. godine.

Udruge, koje u zadanom roku, do 31. siječnja 2018. godine, ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2017. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Grada tijekom 2018. godine, a dobivena sredstva iz proračuna Grada Vrbovskog tijekom 2017.g. morati će vratiti u proračun.

Dosadašnja iskustva pokazuju kako su neke udruge zajedno sa prijavom za natječaj podnosile i izvješće za prethodnu godinu – ukazujemo kako takav način podnošenja izvješća, ukoliko bude nakon 31. siječnja 2018. godine i ukoliko ne bude striktno odvojen od prijave za natječaj neće biti valjan i smatrat će se da je podnesen van roka te se neće moći ostvariti sredstva za 2018. godinu.


Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2018. godinu

19.1.2018. 9:47


PRILOZI:


JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA VRBOVSKOG ZA 2018. GODINU


JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA VRBOVSKOG ZA 2018. GODINU – Upute za prijavitelje


JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA VRBOVSKOG ZA 2018. GODINU – Obrazac opisa programa ili projekta


JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA VRBOVSKOG ZA 2018. GODINU – Obrazac proračuna programa ili projekta


IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

 


ŽIVOTOPIS

 


IZJAVA O PARTNERSTVU

 Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta – NCL – 05 Vučnik- centar Lukovdol

18.1.2018. 8:00