Novosti


Objava Biračima koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovsko

21.4.2017. 14:46


Mobilni šalterski kofer u Severinu na Kupi

18.4.2017. 8:31

Obavještavaju se svi stanovnici Grada Vrbovskog da će dana 19. travnja 2017. godine (srijeda) u vremenu od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama mjesnog odbora Severin na Kupi biti postavljen “mobilni šalterski kofer”. Provedba je to projekta Ministarstva unutarnjih poslova koji je namijenjen ponajprije teško pokretnim, nepokretnim i građanima starije životne dobi kako bi im se olakšao pristup za izradu osobnih isprava (osobnih iskaznica,  putovnica, potvrde o prebivalištu, vozačke dozvole i sl.).

Napomena: za izradu osobne iskaznice, putovnice, vozačke i sl. potrebno je imati svoje slike s obzirom da ne postoji mogućnost slikanja putem mobilnog šalterskog kofera.


Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

14.4.2017. 9:35

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak  u Vrbovskom od 13. travnja 2017. KLASA: 024-01/17-02-1  URBROJ: 2193-01-01-17-3, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 14. travnja 2017. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

PREDMET PRODAJE
Javni natječaj raspisuje se za prodaju nekretnina na  području grada Vrbovskog u vlasništvu društva Komunalac d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a, OIB: 45552012966, prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata za ulaganje u proizvodne gospodarske kapacitete koji obuhvaćaju industrijske, obrtničke, druge gospodarske pogone svih vrsta i prateće skladišne prostore sukladno namjeni nekretnina definiranoj Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog te izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog, radi stjecanja samovlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje i označene su u zemljišnim knjigama kako slijedi:

Natječaj u potpunosti pogledajte ovdje.

Čestitka gradonačelnika povodom Uskrsa!

14.4.2017. 7:26