Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

16.1.2017.

Na temelju članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125111 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 , l 06/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novi ne”, broj 27/09, 31 /09, 43110 i 8/13) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (“Službene novine PGŽ”, broj 4110, 27114 i 41/14) i (“Službene novine Grada Vrbovsko”, broj 5/ 16), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 04. siječnja 20 17. godine objavljuje se slijedeći:

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

 

Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

16.1.2017.

Grad Vrbovsko raspisuje Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu.
Prijave možete podnijeti do 16. veljače 2017. godine.

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac – opis programa
  4. Obrazac – proračun
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac – životopis
  7. Izjava o partnerstvu

 

 

 

 

 

 


ARHIVA


2016. godina


2015. godina