Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Mjesni odbori

Konstituiranje mjesnih odbora


U razdoblju od 08. do 22. srpnja 2013. godine konstituirani su svi Mjesni odbori na području Grada Vrbovskog.

Na konstituirajućim sjednica Vijeća Mjesnih odbora izabrani su predsjednici i potpredsjednici Vijeća Mjesnih odbora i to kako slijedi:

 

 1. Vijeće Mjesnog odbora Vrbovsko

 • Sanja Bradić– predsjednica
 • Goran Niković– potpredsjednik
 2. Vijeće Mjesnog odbora Moravice

 • Dušan Milanović – predsjednik
 • Nada Sviličić – potpredsjednik
 

3. Vijeće Mjesnog odbora Gomirje

 • Đurđica Polovina– predsjednik
 • Ilija Vignjević – potpredsjednik
 

4. Vijeće Mjesnog odbora Ljubošina

 • Darko Stipanović – predsjednik
 • Boško Vujnović – potpredsjednik
 

5. Vijeće Mjesnog odbora Lukovdol

 • Damir Krizmanić – predsjednik
 • Branimir Burić – potpredsjednik
 

6. Vijeće Mjesnog odbora Plemenitaš

 • Zdravko Osojnički – predsjednik
 • Dejan Kapš – potpredsjednik
 

7. Vijeće Mjesnog odbora Severin na Kupi

 • Vojin Božović – predsjednik
 • Dragutin Gerić – potpredsjednik
 

8. Vijeće Mjesnog odbora Jadrč – Osojnik

 • Dražen Domitrović – predsjednik
 • Ivan Vrbanac – potpredsjednik
 

9. Vijeće Mjesnog odbora Jablan

 • Dalibor Šišul – predsjednik
 • Boris Gudac – potpredsjednik