Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Mjesni odbori

Konstituiranje mjesnih odbora


U razdoblju od 19. do 29. lipnja 2017. godine konstituirani su svi Mjesni odbori na području Grada Vrbovskog.

Na konstituirajućim sjednica Vijeća Mjesnih odbora izabrani su predsjednici i potpredsjednici Vijeća Mjesnih odbora i to kako slijedi:

 

 1. Vijeće Mjesnog odbora Vrbovsko

 • Ivan Mužević– predsjednik
 • Bojan Hajdin – potpredsjednik
 2. Vijeće Mjesnog odbora Moravice

 • Milan Vukelić – predsjednik
 • Dejan Jezdić – potpredsjednik
3. Vijeće Mjesnog odbora Gomirje

 • Đurđica Polovina– predsjednik
 • Milica Kovačević – potpredsjednica
4. Vijeće Mjesnog odbora Ljubošina

 • Dragan Stipanović – predsjednik
 • Đorđe Trbović – potpredsjednik
5. Vijeće Mjesnog odbora Lukovdol

 • Pavao Babić– predsjednik
 • Tihomir Krizmanić – potpredsjednik
6. Vijeće Mjesnog odbora Plemenitaš

 • Nikolina Osojnički – predsjednica
 • Diana Medved – potpredsjednica
7. Vijeće Mjesnog odbora Severin na Kupi

 • Vojin Božović – predsjednik
 • Janko Filipčić– potpredsjednik
8. Vijeće Mjesnog odbora Jadrč – Osojnik

 • Dražen Domitrović – predsjednik
 • Ivan Vrbanac – potpredsjednik
9. Vijeće Mjesnog odbora Jablan

 • Boris Gudac – predsjednik
 • Boško Kusturin – potpredsjednik