Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI


Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11., 83/13 i 143/13), Grad Vrbovsko kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

PLAN NABAVE GRADA VRBOVSKOG


za 2016. godinu.


 
za 2015. godinu.