Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Gradsko vijeće

 

Sastav


Odbori


Sjednice gradskog vijeća


Arhiva


 

 SASTAV


1. Jasna Božić, dipl.oec. (kandidatkinja grupe birača) – predsjednica

2. Marijan Tkalčević, dipl.ing. (HDZ) – potpredsjednik

3. Ilija Vignjević (PGS) – potpredsjednik

4. Davor Tkalčević, ing. aeroteh. (kandidat grupe birača)

5. Maja Žuteg, dipl.iur. (kandidatkinja grupe birača)

6. Denis Barković (kandidat grupe birača)

7. Ranko Vuković (kandidat grupe birača)

8. Boris Gudac (kandidat grupe birača)

9. Mirjana Dokmanović (kandidatkinja grupe birača)

10. MarijanRački (SDP)

11. Gorana Hajdin, mag.oec. (SDP)

12. Anton Burić, prof. (SDP)

13. Dalibor Kratohvil (kandidat grupe birača)

14. Nedeljko Kovačić, dr. med. (kandidat grupe birača)

15. Damir Grgurić, nastavnik (kandidat grupe birača)

16. Pavao Babić (HDZ)

17. Jovan Trbović (Unija Kvarnera)

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Vrbovskog i tijelo lokalne samouprave koje u okviru  svojih prava i dužnosti donosi opće akte i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada.

Gradsko vijeće ima 17 članova izabranih na način određen zakonom.

povratak na vrh

ODBORI


a) Mandatno povjerenstvo

predsjednik Damir Grgurić

b) Odbor za izbor i imenovanje

predsjednica  Maja Žuteg, dipl.iur.

c) Odbor za statutarno pravna pitanja

predsjednica  Maja Žuteg, dipl.iur.

d) Odbor za međunacionalne odnose

predsjednica  Jasna Božić, dipl. oec.

e) Odbor za predstavke i pritužbe

predsjednica Maja Žuteg, dipl.iur.

povratak na vrh

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆASjednice Gradskog vijeća u novom sazivu za razdoblje od 2017-2021


– 5. sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama o dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2017. godinu
 2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2017. godinu
 3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2017. godinu
 4. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vrbovskog za 2017. godinu
 5. Prijedlog I. izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu
 6. Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu
 7. Prijedlog I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranaka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2018. godini
 10. Prijedlog Odluke o prestanku rada javne ustanove “Narodno sveučilište Vrbovsko”
 11. Prijedlog Odluke o davanju kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zapisnik

 

– 4. sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red

 1. Informacija ravnateljice Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije o ulozi društva Crvenog križa u lokalnoj sredini
 2. Prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2018./2019.
 3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2018. godini
 4. Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2018. godinu
 5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2018. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2018. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2018. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
 10. Prijedlog Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog
 14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog
 15. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zapisnik

 

– 3. sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red

 1. Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko za pedagošku godinu 2016/2017.
 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2017./2018.
 3. Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Vrbovskog
 6. Prijedlog Odluke o brisanju zabilježbe prava prvokupa
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni poslovne namjene K1 Vrbovsko – Jug

– 2. sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o ažuriranju Strategije razvoja 2014-2020 (2027) (Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog – PUR) te izrade Kataloga razvojnih projekata 2014-2020 (2027)

2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na katastarskoj čestici 990/3 K.O. Gomirsko Vrbovsko

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini

4. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

5. Prijedlog Rješenja o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja

ZAPISNIK

– Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik

 

PRIJAŠNJE SJEDNICE


 

 

 

ARHIVA


od 2013. do 2017.

od 2009. do 2013.

od 2008. do 2009.

povratak na vrh