Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Gradsko vijeće

Sastav


Odbori


Sjednice gradskog vijeća


Arhiva


 

 SASTAV


1. Šein Brinjak (HDZ) – predsjednik

2. Jasna Božić, dipl.oec. (kandidat grupe birača) – zamjenica predsjednika

3. Vladimir Mamula, prof. (ARS) – zamjenik predsjednika

4. Željko Mirković, dipl.polit. (SDP)

5. Anton Burić, prof. (SDP)

6. Ilija Vignjević (PGS)

7. Vojin Božović, ing. (HSU)

8. Jovan Trbović (HNS)

9. Đurđica Petrović (HSU)

10. Davor Tkalčević, ing. aeroteh. (kandidat grupe birača)

11. Nedeljko Nikolić, struč.spec.ing. (kandidat grupe birača)

12. Marija Jančan (kandidat grupe birača)

13. Boris Gudac (kandidat grupe birača)

14. Nikola Mamula (kandidat grupe birača)

15. Marijan Tkalčević, dipl.ing. (HDZ)

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Vrbovskog i tijelo lokalne samouprave koje u okviru  svojih prava i dužnosti donosi opće akte i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada.

Gradsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

povratak na vrh

ODBORI


a) Mandatno povjerenstvo

predsjednik Nikola Mamula

b) Odbor za izbor i imenovanje

predsjednik Jasna Božić, dipl.oec.

c) Odbor za statutarno pravna pitanja

predsjednik Davor Tkalčević

d) Odbor za međunacionalne odnose

predsjednik Jasna Božić, dipl. oec.

e) Odbor za predstavke i pritužbe

predsjednica Jasna Božić, dipl.oec.

povratak na vrh

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA- 25. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2017. godini
 2. Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu
 3. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 4. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2017. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2017. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2017. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
 8. Prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2016./2017.
 9. Prijedlog Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu
 11. Prijedlog Odluke o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.Vrbovsko
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave autobusa za trgovačko društvo Komunalac d.o.o.Vrbovsko

 

- 24. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovskog

Dopuna dnevnog reda:

 1. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 2. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 3. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 5. Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru novog člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 6. Prijedlog Rješenja o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja
 8. Prijedlog Zaključka  o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko
 9. Prijedlog Zaključka  o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Vode Vrbovsko d.o.o.

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća

 

- 23. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

 1. Prijedlog  Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko za pedagošku godinu 2015/2016
 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2016./2017.
 3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu
 4. Prijedlog Godišnjeg plan razvoja civilne zaštite za Grad Vrbovsko sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 5. Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2016. godine
 6. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Ulaganje u vodospremu VS “Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća

 

PRIJAŠNJE SJEDNICE

 

 

 

ARHIVA


od 2009. do 2013.

od 2008. do 2009.

povratak na vrh