Gradonačelnik

  DRAŽEN MUFIĆ, dipl. ing.

  051/875-115, 051/875-228
051/875-008
drazen.mufic@vrbovsko.hr

Dražen Mufić rođen je 11.veljače 1963. godine u Vrbovskom gdje je završio i osnovnu školu. Srednju je pohađao u Ogulinu i Delnicama, maturiravši u Srednjoj šumarskoj školi u Delnicama 1981. god.

Diplomirao je na šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1987. godine, kad je i zaposlen Goransko-primorskom ŠG Delnice. Osnivanjem JP “Hrvatske šume” dipl. ing. Dražen Mufić imenovan je revirnikom u Šumariji Vrbovsko, s time da je tijekom 1996. neko vrijeme vršio dužnost upravitelja šumarije. Od 1. siječnja 1997. godine premješten je u UŠ Delnice na radno mjesto rukovoditelja Komercijalnih poslova.

Godine 2013. postao je nezavisni gradonačelnik grada Vrbovskog.


 

IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA

 

Izvješće gradonačelnika za razdoblje od srpanj-prosinac 2013. godine

Izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

Izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine

Izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

Izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine

Izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

Izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine

 

Gradonačelnik  prema čl. 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novine”, broj 27/09.,31/09, 43/10 i 8/13) osniva povjerenstva i druga stručna radna tijela. Tako su osnovana sljedeća povjerenstva gradonačelnika:

Povjerenstvo za komunalni sustav, prostorno planiranje i urbanizam

Povjerenstvo za pripremu i provedbu razvojnih projekata i EU fondove

Povjerenstvo za šumarstvo, lovstvo, ekologiju i zaštitu okoliša

Povjerenstvo za stipendije

povratak na vrh