Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Vode Vrbovsko

http://vode-vrbovsko.hr/images/logo.png

TVRTKA/NAZIV:
VODE VRBOVSKO društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju
VODE VRBOVSKO d. o. o.
ADRESA: Željeznička 1/A   51 326 VRBOVSKO
OIB: 49090879289 MBS: 040134405
TEMELJNI KAPITAL: 10.865.000,00 kuna
DIREKTOR: Nikolina Mamula, mag. ing. aedif., nikolina.mamula@vode-vrbovsko.hr
Tel: 051/875-121
Fax: 051/875-084
WEB POVEZNICA: http://vode-vrbovsko.hr/

 

 


Osnovne djelatnosti

  • djelatnosti javne vodoopskrbe
  • djelatnosti javne odvodnje
  • djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
  • izvođenje priključaka
  • umjeravanje vodomjera
  • proizvodnja energije za vlastite potrebe ako udovoljava uvjete iz posebnih propisa
  • djelatnost uzorkovanja i ispitivanja kakvoće vlastitih otpadnih voda

Obavijest povjerenice za informiranje

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini

1. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu

Izvršenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina i ostala ulaganja za 2012.,2013. i 2014.