Poduzetnički centar

Poduzetnički centar d.o.o.


Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na svojoj sjednici je  dana 16. veljače 2012. godine donijelo Odluku o pripajanju društva Bijela kosa d.o.o. i društva Poduzetnički centar d.o.o. društvu Komunalac d.o.o., a cjelovitu odluku pogledajte ovdje .

Više informacija