Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Grad Vrbovsko

grad vrbovsko


Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
051/875-115, 051/875-228
051/875-008, 051/875-148
ponedeljak-petak: 07:00-15:00 sati
dnevni odmor: 10:00-10:30OIB: 15154087569
IBAN: 592420061850900004Dan grada: 14. ožujak
Broj stanovnika: 5.076
Površina: 280 km2 (7,8% površine PGŽ-a)
Naselja: 65 (62 naseljena)
Duljina granice: 97,89km

Statut grada Vrbovskog preuzmite ovdje


lokacija


 

 


POVIJEST GRADA


Prvi pisani izvori iz povijesti Vrbovskog i okolnih naselja nalaze se u crkvenim ispravama od sredine 15. stoljeća. Tri najveća naselja Lukovdol, Moravice i Vrbovsko prvi put se spominju u ispravi iz 1481 godine. U ovoj ispravi spominju se i Frankopani kao vlasnici i gospodari ovog kraja. Treći povijesni izvor vezan je Modrušku urbar iz 1486. godine u kojem se spominju Vrbovski kraj, Gomirje i Lukovdol.

Početkom 16. stoljeća zbog turskog pustošenja Gorskim kotarom staro stanovništvo Gomirja, Vrbovskog i Moravica gotovo je nestalo. Stanovništvo se mijenja. Radi obrane od Turaka krajiške vlasti od 1599. godine u nekoliko navrata iz Bosne, Like i Sjeverne Dalmacije dovode pravoslavno stanovništvo srpske narodnosti. U Vrbovsko i uz Karolinsku cestu tijekom 18. stoljeća doseljavaju se mnoge nove obitelji iz Primorja, Kranjske i Češće. Danas na području Grada Vrbovskog živi 57% Hrvata, 36% Srba, a 7% su stanovnici ostalih nacionalnosti.

Za povijest Vrbovskog osobito je značajna povelja kojom Josip II 1785. godine izdvaja Vrbovsko iz neposredne strukture vlastelinstva i dodjeljuje mu položaj povlaštenog kraljevskog trgovišta. Tom poveljom Vrbovsko je dobilo gradsku samoupravu, gradski magistrat i sud., a nekadašnji kmetovi trgovačke gospoštije postali su slobodni građani kraljevskog trgovišta.

Nakon ukidanja vojne krajine ovaj prostor od 1886. godine pripada Županiji Modruš. Današnji oblik i ustroj Grada Vrbovskog započeo je 1962. godine kada su se općine Vrbovsko, Severin i Moravice ujedinile u jedinstvenu općinu. Općina Vrbovsko 1997. godine temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina dobiva status Grada (N.N. 10/97)

 


OBILJEŽJA GRADA


Grad Vrbovsko ima svoja obilježja, a to su grb i zastava. Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Vrbovskog.

GRB GRADA VRBOVSKOG

Grb Grada Vrbovskog je povijesni grb kojeg je poveljom od 14. ožujka 1785. godine car Josip ll. dodijelio Vrbovskom. Grb Grada Vrbovskog je u obliku razdijeljenog štita. U gornjem zlatnome dijelu štita je crni raskriljeni orao sa crvenim kljunom i kandžama, a u donjem plavom dijelu štita su dvije srebrne stijene spojene srebrnim mostom na stupovima koji izrastaju iz vode.

 

ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

Službena zastava Grada Vrbovskog zelene je boje s grbom Grada u sredini.

 

SVEČANA ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

Grad ima i svečanu zastavu. Svečana zastava zelene je boje, u donjoj četvrtini završava u obliku trokuta, obrubljena je zlatno žutim trakama, a po donjem rubu zastave su zlatne resice. U sredini svečane zastave je grb Grada, iznad grba u dva reda upisan je velikim slovima tekst: Grad Vrbovsko, a ispod grba kao ukras položene su s desne strane hrastova grana, a s lijeve strane grana jele, a grane se pri dnu križaju na način da je je lova grana iznad hrastove grane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Geografski položaj


Grad Vrbovsko zauzima krajnji istočni dio Gorskog kotara, obuhvaća 65 naselja, a to su: Bunjevci, Carevići, Damalj,Dokmanovići, Dolenci, Donji Vučkovići, Donji Vukšići, Draga Lukovdolska, Dragovići,Gomirje, Gorenci, Gornji Vučkovići, Gornji Vukšići, Hajdine, Hambarište, Jablan, Jakšići,Kamensko, Klanac, Komlenići, Lesci, Liplje, Lukovdol, Ljubošina, Majer, Mali Jadrč, Matići, Međedi, Mlinari, Močile, Moravice, Musulini, Nadvučnik, Nikšići, Osojnik, Petrovići, Plemenitaš, Plešivica, Podvučnik, Poljana, Presika, Radigojna, Radočaj, Radoševići, Rim,Rtić, Severin na Kupi, Smišljak, Stubica, Štefanci, Tići, Tomići, Topolovica, Tuk, Veliki Jadrč, Vrbovsko, Vučinići, Vučnik, Vujnovići, Vukelići , Zapeć, Zaumol, Zdihovo i Žak, a od toga su 62 nastanjena.

Prostor Grada Vrbovskog obuhvaća površinu od 280 km² ili 7,80% teritorija Primorsko-goranske županije i po veličini dijeli drugo mjesto sa Gradom Čabrom od 36 gradova i općina u Županiji te ima 5.076 stanovnika.

Na sjeveru je odijeljen od Republike Slovenije trajnom povijesnom granicom dolinom goranskog dijela rijeke Kupe. Ova granica na istočnoj strani se nastavlja područjem Zdihovo, Liplje i presijeca dolinu rijeke Dobre nedaleko Ljubošine.
Zapadna granica prolazi od sutjeske rijeke Kupe kod Radočaja, zaobilazi Razdrto, pa između Koristnika Velikog (592 m) i Paleža (902 m) presijeca željezničku prugu u dolinskom proširenju rijeke Dobre, nastavlja se na Lužac i izbija na područje Jablan – Sušica.
Južna međa Grada reljefno je najviša i prolazi vrhovima višim od 1000 m. Šumovitošću i visinom ističu se Debela kosa (1289 m), Bukovica (1253 m), Mirkovica (1283 m), Smolnik (1219 m).
Odavde prema istoku granica se nastavlja bilom Kosice (722), sljemenima Lumbarde (632 m), te izbijanjem na dolinu Dobre zaokružuje područje Grada Vrbovskog.