Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Dokumenti i odluke

Važniji akti


1. Statut Grada Vrbovskog


2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog


3. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog


4. Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog


5. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovskog


6. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog


 

donesene odluke i drugi opći akti


za 2018. godinu


za 2017. godinu


za 2016. godinu


za 2015. godinu


 
za 2014. godinu


 

ostali dokumenti


POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2015. GODINI