Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Dokumenti i odluke

Važniji akti


1. Statut Grada Vrbovskog


2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog


3. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog


4. Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog


5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i Pravilnik o II. izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu


6. Pravilnik o III. izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu


7. Pravilnik o IV. izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu


8. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovskog


9. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog


 

donesene odluke i drugi opći akti


za 2017. godinu


za 2016. godinu


za 2015. godinu


 
za 2014. godinu


 

ostali dokumenti


POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2015. GODINI