Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Aktualnosti


OBAVIJEST KORISNICIMA ZEMLJIŠTA u svezi poduzimanja mjera sprječavanja šteta od divljači na poljoprivrednoj kulturi u 2017. godini

12.5.2017.

Na temelju članka 79. Zakona o lovstvu (NN 140/05) korisnici poljoprivrednog zemljišta imaju pravo i dužnost odgovarajućim sredstvima poduzimati mjere radi sprječavanja štete od divljači u svojim rasadnicima, voćnim nasadima i na usjevima te surađivati u poduzimanju mjera za sprečavanje štete od divljači na svom zemljištu sa lovoovlaštenikom dobivenim sredstvima prema njegovim uputama.

Mjere za sprečavanje štete od divljači koje je korisnik dužan poduzeti, sukladno Zakonu, jesu:

  • ograđivanje zemljišta
  • uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava
  • postavljanje vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači kao i ostale uobičajene mjere zaštite za određeno područje i vrstu divljači
  • omogućiti lovoovlašteniku da na njihovu zemljištu poduzima mjere za sprječavanje šteta od divljači.

Lovoovlaštenik je odgovoran za štetu koju počini divljač koja stalno živi na području lovišta kojima gospodari, pod uvjetom da je oštećeni korisnik poduzeo sve propisane mjere za sprječavanje štete od divljači, koje je u smislu Zakona o lovstvu bio obvezatan poduzeti.

LD “Jelenski jarak” dužno je izvršiti pravovremenu i besplatnu podjelu odgovarajućih zaštitnih sredstava (mehaničkih ili kemijskih repelenata) korisnicima zemljišta na njihov zahtjev, uz predhodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu uporabu.

Kod prijave štete, korisnik zemljišta dužan je lovoovlašteniku dati na uvid vlasnički ili posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu zemljišta te na zahtjev lovoovlaštenika omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta.

Prijava svih šteta, kao i zahtjev za podjelu mehaničkih traka i kemijskih repelenata, vrši se kod tajnika LD “Jelenski jarak” Rauker Juraja, Knjigovodstveni servis “Rauker” na adresi 1. svibnja 12, Vrbovsko, tel: 091-4875-101.

LD “Jelenski jarak” Vrbovsko