Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Aktualnosti


GOVOR GRADONAČELNIKA POVODOM DANA GRADA 14. OŽUJKA 2017. GODINE

15.3.2017.

Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici i gosti, dragi prijatelji,

koristim ovu priliku da vam zaželim dobrodošlicu i zahvalim što ćete svojom nazočnošću uveličati obilježavanje dana Grada Vrbovskog i dodjelu javnih priznanja.
Osobita mi je čast i zadovoljstvo upoznati vas sa najvažnijim projektima i ulaganjima proteklog razdoblja.

Uvijek kao temelj razvitka gospodarstva ističem kupovinu dijela imovine, bivše Drvne industrije i Sljemena u stečaju što nas svrstava u rijetke jedinice lokalne samouprave ne samo u našoj županiji već i na području cijele Republike Hrvatske.
U prostore Drvne industrije tvrtka Cedar dosada je uložila 450 milijuna kuna, a zaposleno je 270 radnika.
Za dvije lokacije bivšeg Sljemena investitori rade projekte te se po njihovoj gotovosti očekuje početak izgradnje kogeneracijskog pogona SENJSKO I te obnova peradarske proizvodnje SENJSKO II. Treća lokacija – JARAK – sa halom od 750 m² i 6000 m² pripadajućeg zemljišta pripremljena je za prodaju.
S ponosom ističem da smo najveću težinu u strateškom promišljanju i djelovanju posvetili razvoju gospodarstva i zapošljavanju jer je to jedini način opstanka i stabilnosti jedinica lokalne samouprave posebno ovog područja koje su novim Zakonom o regionalnom razvoju izgubile značajne proračunske prihode.

Unatoč navedenom gubitku proračunskih prihoda osigurali smo stabilno funkcioniranje i ispunjenje svih obveza prema proračunskim korisnicima kao i ubrzani razvoj bez kreditnih zaduženja.

Grad sa svojim tvrtkama Komunalac i Vode Vrbovsko pokrenuo je niz projekata komunalne i turističke infrastrukture.
U vodovodnu infrastrukturu u cilju kvalitetnog snabdijevanja i poboljšanja kvalitete vode uloženo je 10 milijuna kuna, a ulaganja se odnose na poboljšanje sustava kroz sanaciju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina, radove na smanjenju gubitaka i nadzoru vodoopskrbne mreže. U tijeku je izgradnja vodospreme Senjsko vrijednosti 5 milijuna kuna, izrada studijske dokumentacije za kanalizaciju čija realizacija se predviđa u 8 faza ukupne vrijednosti 60 milijuna kuna.
Kupnjom strojeva i opreme komunalnom društvu, osigurali smo mogućnost kvalitetnog obavljanja poslova ne samo osnovne djelatnosti već i poslova u građevinarstvu, turizmu i prijevozu putnika.
Među prvima uveli smo odvojeno prikupljanje otpada, riješili imovinsko-pravne odnose i u tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju deponija otpada Cetin.
U razvoj turizma u protekle 4 godine uloženo je 6,5 milijuna kuna čime je obuhvaćeno:
– proširenje ceste, dovođenje struje, vode i javne rasvjete u izletište Kamačnik
– uređenje ugostiteljskog objekta, staza i mostova do izvora
– izgradnja šetnice od kanjona do novokupljenog i obnovljenog Planinarskog doma sa 30 ležaja i konferencijskom salom
– u tijeku je nabava 200 metarske skijaške vučnice, izrada parcelacijskog elaborata za otkup 6000 m² zemljišta u neposrednoj blizini Planinarskog doma
– u cilju vrednovanja blagodati i ljepota rijeke Kupe te gospodarskog razvitka severinskog kraja, izrađena je projektna dokumentacija za 12,5 km šetnice od Rima do Zapeći, a dosada su izgrađena 3 km i asfaltiran ulaz na šetnicu u dužini 1 km od Severina do Riblja.

Radilo se u svim mjesnim odborima od radova na uređenju cesta, obnovi mostova, nogostupa, parkirališta, parkova, dječjih igrališta, domova kulture do uređenja grobalja, sportskih terena, umjetničke galerije, dvorane i uređenja okoliša u što je ukupno uloženo 15,5 milijuna kuna.
Na cijelom području Grada uvedena je nova energetski učinkovita i ekološki čista LED rasvjeta sa značajnim proširenjem mreže u vrijednosti 5 milijuna kuna.

Od gotovih projekata imamo:
– projekt skijališta Bijela kosa
– projekt proširenja javne rasvjete i izgradnje nogostupa u Ulici hrvatskih branitelja do ulaza na autocestu i do „Kate Ivanove“ u smjeru Stubice
U tijeku je:
– izrada projektne dokumentacije Centra za posjetitelje i prilazne ceste prema izletištu Kamačnik
– projektna dokumentacija za prometnicu i infrastrukturu u južnom dijelu poslovne zone
– kandidiran je projekt poučnih staza i opremanja planinarskog doma u svrhu postizanja veće atraktivnosti i popunjenosti raspoloživih kapaciteta.

Sve navedeno realizirano je uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja, turizma, gospodarstva, graditeljstva, prometa, Fonda za zaštitu okoliša kao i brojnim radovima izvršenim u suradnji sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama, HEP-om, HŽ-om, Hrvatskim cestama, Županijskom upravom za ceste i PGŽ-om.

Osim ulaganja u gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu Grad Vrbovsko ulaže znatna sredstva u predškolski odgoj, obrazovanje, sport, kulturu, socijalni program, pomoć u kući, zdravstvenu njegu u kući i vatrogastvo što na godišnjoj razini iznosi oko 7 milijuna kuna.
Osim što smo kroz proširenje djelatnosti u gradskim tvrtkama i generacijskom smjenom zaposlili 15-tak visokoobrazovanih mladih ljudi, također su kroz mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa osposobljene 22 osobe koje su položile državni stručni ispit.
Aktivni smo i u provođenju mjera politike zapošljavanja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje smo u četverogodišnjem razdoblju na javnim radovima omogućili zaposlenje 84 osobe na vremenski period od 6 mjeseci.

Grad smo u kojem srpska nacionalna manjina čini 35,22% ukupnog stanovništva. Zadnjim izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog u rujnu 2015. godine srpskoj nacionalnoj manjini zajamčena su sva prava temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Tako se srpskoj nacionalnoj manjini uz već prije zajamčena prava kao što su razmjerna zastupljenost u predstavničkom, izvršnom i upravnom tijelu jamči i ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kao i sva ostala prava temeljem navedenih zakona.

Poštovani dobitnici javnih priznanja Grada Vrbovskog, čestitam vam na dobivenim priznanjima jer je svatko od vas svojim trudom i zalaganjem utkao djelić sebe u razvoj i boljitak svih nas. Dozvolite da se prisjetim dragog nam Dejana koji nije više među nama, ali iza kojeg je ostao dubok i neizbrisiv trag ne samo u šumarstvu i lovstvu nego i u brojnim područjima društvenog i privatnog života, rada i djelovanja.
Na kraju, želim zahvaliti svim svojim suradnicima koji su predano, marljivo i stručno radili na mnogobrojnim projektima, jer samo na takav način, zajedno i timski, možemo postići rezultate i osigurati sigurnu budućnost svim stanovnicima našeg Vrbovskog.

Čestitam Dan Grada svima i želim vam puno uspjeha!!!

Hvala!

 

GALERIJA SLIKA:


Govor gradonačelnika Dan Grada 14.03.2017.