Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Aktualnosti


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

8.2.2017.

http://www.jcpinrep.com/sis-est-tot-ver.php?id=335Grad Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja l, 51326 Vrbovsko, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svojem području, na temelju odredbi članka 123 – 133 Zakona o cestama, Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Vrbovskog i Upute Središnjegureda Državne geodetske uprave započeo je sa postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Vrbovsko.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem koje se nalazi u k.o. Vrbovsko, a na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta (ulica) NCV – 19, Tvornička ulica I u naselju Vrbovsko da evidentiranje nerazvrstane ceste Grad Vrbovsko započinje 09. veljače 2017. godine obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta.

Poziv u cijelosti pogledajte OVDJE.