Novosti


1. SANJKAŠKA UTRKA PLANINARSKOG DOMA “KAMAČNIK”

17.1.2017. 14:17

https://scontent.fzag1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15966005_1428141887216480_3905848230762794326_n.jpg?oh=51e1af93ac50c2483336b5dcafdadf7b&oe=58D84243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

16.1.2017. 12:18

Na temelju članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125111 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 , l 06/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novi ne”, broj 27/09, 31 /09, 43110 i 8/13) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (“Službene novine PGŽ”, broj 4110, 27114 i 41/14) i (“Službene novine Grada Vrbovsko”, broj 5/ 16), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 04. siječnja 20 17. godine objavljuje se slijedeći:

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja pogledajte ovdje.


Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

16.1.2017. 11:07

Grad Vrbovsko raspisuje Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu.
Prijave možete podnijeti do 16. veljače 2017. godine.

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac – opis programa
  4. Obrazac – proračun
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac – životopis
  7. Izjava o partnerstvu

Obavijest udrugama

11.1.2017. 13:44

Obavještavamo sve udruge koje su u 2016. godini sufinancirane iz Proračuna Grada Vrbovskog da je rok do kada mogu svoja  podnijeti svoja izvješća za prošlu godinu produžen do 31. siječnja 2017. godine. Izvješća se podnose na dva obrasca:

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financijskog izvještaja projekta