Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 1

Novosti


Poziv na dostavu ponuda

24.9.2014. 15:02

Grad Vrbovsko je raspisao poziv za dostavu ponuda za krpanje udarnih rupa i djelomičnu sanaciju kolnika. Rok za dostavu ponude: 06. 10. 2014. godine, 12:00 sati

Više o pozivu pogledajte ovdje.


Javni poziv za dostavu prijava za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu

17.9.2014. 12:31

Grad Vrbovsko objavljuje Javni poziv korisnicima proračuna Grada Vrbovskog za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2015. godinu.

Javni poziv - preuzimanje
Obrazac br. 1 - preuzimanje
Obrazac br. 2. - preuzimanje
Obrazac br. 3 - preuzimanje

Tekst ovog poziva kao i obrasce za prijavu na javni poziv možete, osim na web stranici grada, dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko.


Festival vina, meda, sira i domaćeg kruha!

16.9.2014. 11:26


Poziv na besplatnu edukativnu radionicu: „Državne potpore i EU Fondovi“

12.9.2014. 14:31

U okviru Potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u svojstvu regionalnog koordinatora organizira edukaciju pod nazivom „Državne potpore i EU fondovi“.

Cilj edukacije je upoznati polaznike s nacionalnim zakonodavnim okvirom za dodjelu državnih potpora, institucijama kroz koje se iste mogu dobiti, odnosu između državnih potpora i ostalih izvora financiranja s posebnim naglaskom na Pravilo de minimis te načinima na koje se državna potpora regulira u EU.

Edukaciju će održati predstavnici Lokalne razvojne agencije Pins d.o.o. iz Skrada:

u srijedu 17. rujna 2014. godine, s početkom u 9.00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite elektronskom poštom na adresu luka.dragojevic@pgz.hr  do 16. rujna 2014. godine.

Sve dodatne informacije možete kontaktirati službenika Luku Dragojevića na telefon 051 351 906 ili na gore navedenu e-mail adresu.

 PROGRAM:

 09:00 – 09:15    Uvodna riječ, predstavljanje plana seminara, predavača  i polaznika

09:15 – 10:45       Državne potpore – mogućnosti i izazovi

10:45 – 11:00       Pauza

11:00 – 12:30       Kako pripremiti dokumentaciju za prijavu vlastitog projekta

12:30 – 13:00       Pauza

13:00 – 15:00     Pregled državnih potpora u poljoprivredi i Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj

15:00 – 15:45       Pregled dostupnih EU fondova

15:45 – 16:00       Pitanja i odgovori, zaključak radionice