Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 1

Novosti


Javna rasprava o prijedlogu IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

29.8.2016. 14:59

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog od 24. kolovoza 2016. godine KLASA: 350-01/16-01-6, nositelj izrade Grad Vrbovsko

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 

o prijedlogu  IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Grada Vrbovskog

  1. Javna rasprava o Prijedlogu  IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: PPUG Vrbovsko),  trajat će od 07. 09. 2016. do 14. 09. 2016. godine.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u PPUG Vrbovsko, u zgradi Gradske uprave Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko, svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Vrbovskog, na adresi www.vrbovsko.hr .
  3. Javno izlaganje PPUG Vrbovskog će se održati 12. 09. 2016. godine u 13:00 sati u vijećnici Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko. U javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

        4. Primjedbe i prijedlozi na PPUG Vrbovskog se mogu za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, unijeti u Zapisnik koji se obvezno vodi tijekom javnog izlaganja ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 14. 09. 2016. godine na adresu Grad Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 G R A D   V R B O V S K O

Prijedlog IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog


Obavijest – Tehnički pregled traktora na terenu u mjestu Vrbovsko

19.8.2016. 9:18


 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Važna obavijest za sve zainteresirane za rad u tekstilnoj industriji!

17.8.2016. 7:51

Nakon održanog sastanka sa talijanskim investitorom, zaključeno je da se najvjerojatnije ide u pokretanje tekstilne industrije u Vrbovskom. Za konačnu odluku o kupnji pogona u Jarku, zgrade bivšeg „Sljemena“ isti želi znati koliko žena sa područja Grada Vrbovskog, a i šire, zainteresiranih za rad u tekstilnoj industriji, ima radno iskustvo, kao i broj žena koje to iskustvo nemaju.

Stoga se pozivate da se u razdoblju od 18. do 26. kolovoza 2016. godine svakim radnim danom od 07-15 sati u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog (1. kat) odazovete ispunjavanju kratkog anketnog listića, a za potrebe talijanskog investitora kako bi dobio najtočniji uvid u to koliko ima žena sa iskustvom u tekstilnoj industriji kao i žena bez tog iskustva. Za žene bez iskustva biti će organizirana obuka kako bi iste mogle čim prije početi sa radom.


SeverIN je IN

3.8.2016. 13:52

Dođite na prvi ljetni glazbeni festival SeverIN je IN, 06. kolovoza 2016. godine u Severin na Kupi sa početkom u 19,00 sati.