Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 1

Novosti


VAŽNA OBAVIJEST!

31.7.2015. 11:48

 

Zbog otezanih uvjeta izvodenja radova na sanaciji kolnika u ulici Dobra, uzrokovanih prometovanjem jednim cestovnim trakom, od 3. do 17. kolovoza promet ce biti zatvoren za sva vozila, osim dostavnih i interventnih vozila prema obavijesti koja je objavljena na Gorskim novostima od strane tvrtke MEŽNAR Građevinske usluge prema suglasnosti i prometnom rješenju Županijske uprave za ceste. Radovi ce se izvoditi u dvije smjene, kako bi se osigurao zavrsetak radova sukladno ugovorenom roku, odnosno do rujna. Mole se vozaci da vozila parkiraju na prikladne parkirne povrsine (željeznički kolodvor) kako ne bi ometali radove ukljucenjem u promet u ulici Dobra, i kako bi  se osigurala sugurnost na gradilistu. Prolazak vozila biti će omogućen od 20:00 do 7:00 sati, odnosno u noćnom periodu, na vlastitu odgovornost. Grad Vrbovsko, kako bi olakšao prometovanje i normalno funkcioniranje  tijekom dana nudi dva alternativna pravca:
Prvi alternativni pravac: za stanovništvo Jablana i gornjeg dijela ulice Senjsko kroz naselje Gladi, preko mosta na Dobri i županijskom cestom kroz Jelenski jarak do cirkula. 
Drugi alternativni pravac:  Grad Vrbovsko je preko svog komunalnog poduzeća krenuo u hitnu sanaciju mosta i dijela ceste kod Borića pa je za stanovništvo donjeg dijela naselja Senjsko i naselja Vujnovići, osiguran pravac Pilanskom ulicom preko mosta kod Borića također sa izlazom na cirkul.
Na ova dva navedena alternativna pravca mogu prometovati isključivo osobna vozila na vlastitu odgovornost vozača uz strogo poštivanje prometne regulacije koju će osigurati Grad Vrbovsko. Molimo vozače da se okretanje vozila kod korištenja drugog alternativnog pravca vrši kod ulaza u Skakavac na mjestu prelaska naftovoda preko županijske ceste te da se poštuje navedena regulacija.
Molimo građane za strpljenje i razumijevanje.

 


SASTANAK GRADONAČELNIKA SA ZAPOSLENICIMA KOMUNALCA D.O.O. VRBOVSKO I VODA VRBOVSKO D.O.O.

31.7.2015. 11:25

Danas je gradonačelnik Dražen Mufić u Domu kulture Vrbovsko (Kino dom) održao sastanak sa svim zaposlenicima Komunalca d.o.o. Vrbovsko i  Voda Vrbovsko d.o.o. Sastanak je bio u cilju prezentiranja završnog računa poslovanja dvaju poduzeća kao i u cilju upoznavanja svih zaposlenika sa stanjem i novim poslovnim planovima za naredne godine. Osvrtom na prikaze poslovnih rezultata Komunalca d.o.o. od 2010. godine do danas i Voda Vrbovsko d.o.o. od 2014.godine do danas zaključeno je da se tokom godina povećavaju prihodi dvaju firmi što je rezultiralo širenjem djelatnosti, a to povećanje djelatnosti znači jeftinije usluge koje plaćaju građani.

Zaposlenici su informirani i o odvojenom prikupljanju otpada, sanaciji Cetina, odvozu otpada na Marišćinu, poslovanju Kamačnika te o kupnji novog objekta u Vujnovićima u turističke svrhe.

Zaključak je da ova dva gradska poduzeća moraju biti servis građanima, a kako bi naplata tog servisa bila što jeftinija, potrebno je širiti djelatnosti firmi i u nekim drugim izvorima zarade osigurati prihode za poslovanje i funkcioniranje što podrazumijeva i uredno plaćanje usluga koja ova dva poduzeća pružaju građanima.


Očitovanje na članak objavljen u Gorskim novostima dana 25. srpnja 2015. godine

28.7.2015. 12:57

Slijedom objavljenog članka na Gorskim novostima od dana 25. srpnja 2015. godine Grad Vrbovsko očituje se u dijelu koji se odnosi na prodaju Pilane Vrbovsko. U nastavku kronološki  iznosimo dokumentaciju koja je kolala u vrijeme prodaje Pilane, a u cilju transparentnog postupanja, iako su sve te Odluke bile objavljene na web stranici Grada i na Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

1. Odluka o kupnji nekretnina i pokretnina DIV d.d. u stečaju i Zapisnik od 12.02.2010.

2. Odluka o prodaji dijela imovine Poduzetničkog centra d.o.o. Vrbovsko

3. Natječaj za prodaju Pilane Vrbovsko

4. Zapisnik sa Povjerenstva o prodaji dijela imovine Poduzetničkog centra d.o.o. Vrbovsko

5. Odluka o prodaji dijela imovine Poduzetničkog centra d.o.o. od 27.06.2011.

6. Ugovor o kupoprodaji dijela imovine

O svemu iznesenom sastavljeno je izvješće o utrošku sredstava od prodaje pilane na koje Državni ured za reviziju nije imao primjedbi, osim u dijelu koji je se odnosi na preporuku da se Gradskom vijeću podnese detaljno izvješće o utrošku sredstava, iako su gradski vijećnici redovito na sjednicama informirani o nabavci imovine i sredstava za rad sredstvima s posebnog računa, što je i vidljivo iz javno dostupnih zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovskog.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih prodajom pilane

Svatko tko pročita navedene Odluke, neka sam procijeni učinkovitost prodaje i dovođenje investitora koji danas gradi jednu od najmodernijih tvornica na prostoru jugoistočne Europe takve vrste investicije vrijednosti cca 400 milijuna kuna.

Detaljnim  pregledom natječajne dokumentacije, vrlo je jasna transparentnost prodaje, a investicijom od 400 milijuna kuna i brojem zaposlenih od 200 radnika, učinkovitost takvog poteza Grada Vrbovskog.

Za sve sumnje i naklapanja, a istražuju se od strane raznih državnih institucija za vrijeme trajanja mandata sadašnjeg gradonačelnika , vrijeme će pokazati koliko su istinite i točne.

Upoznavanje javnosti sa ovim Odlukama vezanim za prodaju pilane ima za cilj da se konačno zapitamo koji je smisao ovog posla jer smatramo da se svi oni uspjesi i potezi, kojima se zadnjih nekoliko godina promijenio život u Gradu Vrbovskom, konstantno omalovažavaju i da se uporno u drugi plan stavlja napredak našeg Grada i činjenica da koračamo naprijed.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog  i predsjednik Skupštine gradskih poduzeća zahvaljuje svim svojim suradnicima na uloženom trudu i radu, a posebno tadašnjoj direktorici Poduzetničkog centra gđici Nini Vinski.


OBAVIJEST – LAG Gorski kotar u Gradu Vrbovskom

23.7.2015. 9:19

Obavještavamo Vas da LAG Gorski kotar, u suradnji s Gradom Vrbovskom, počinje dežurstvo na području Grada Vrbovskog. Prvo dežurstvo će biti u srijedu, 29. srpnja 2015. godine od 08:00 do 12:00 sati u prostorima Grada Vrbovskog (prizemlje).

Cijelu obavijest pogledajte OVDJE