Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 1

Novosti


Mobilni šalterski kofer

20.3.2015. 12:48

Obavještavaju se svi stanovnici Grada Vrbovskog da će dana 30. ožujka 2015. godine u vremenu od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Moravice biti postavljen mobilni šalterski kofer.  Provedba je to projekta Ministarstva unutarnjih poslova kako bi se starijim i nemoćnim osobama osigurao lakši pristup svim onim uslugama koje obavlja svaka policijska postaja (izrada osobnih iskaznica, izrada putovnica, potvrde o prebivalištu, vozačke dozvole i sl.).

Napomena: za izradu osobne iskaznice, putovnice, vozačke i sl. potrebno je imati svoje slike s obzirom da ne postoji mogućnost slikanja preko mobilnog šalterskog kofera.


Obavijest o prikupljanju ponuda – Vode Vrbovsko d.o.o.

20.3.2015. 9:03

Sukladno odredbama članka 207a Zakona o vodama, javni isporučitelji vodne usluge dužni su do 1. lipnja 2015. dostaviti Vijeću za vodne usluge Revizorsko izvješće godišnjih financijskih izvještaja, s naglaskom na ekonomičnost cijene vode. Molimo sve zainteresirane ovlaštenike da ponude za izradu navedenog izvještaja dostave do 31. ožujka 2015. na adresu: Vode Vrbovsko d.o.o., Željeznička 1a, 51 326 Vrbovsko.


Grad Vrbovsko potpisao sporazum o savjetovanju

18.3.2015. 9:03

Grad Vrbovsko je 04. ožujka 2015. potpisao Sporazum kojim je ROZP preuzela obvezu savjetovanja, informiranja i edukacije potrošača na području grada Vrbovskog uz sufinanciranje grada.

Ovime su se stvorili uvjeti da potrošači iz Vrbovskog imaju pravo i mogu besplatno dobiti sve informacije i savjete za ostvarivanje svojih potrošačkih prava koje pruža ROZP, preko mrežne stranice, info telefona, elektroničke pošte, te besplatno mogu nazočiti svim oblicima informiranja i edukacije koje će se provoditi u našem gradu.

Grad Vrbovsko je time implementirao čl. 126. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača po kojem su jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno informirati i provoditi izobrazbu potrošača, te organizirati savjetovanje potrošača.

Članak. 141. Zakona o zaštiti potrošača određuje da su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati savjetovanje potrošača na svojem području u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača.

Prema pojašnjenju Ministarstva gospodarstva, moguća su dva načina ispunjenja obveza iz Zakona o zaštiti potrošača:

  1. Da se savjetovanje, informiranje, edukacija, zaštita i ostale mjere i djelatnosti vezane za zaštitu potrošača organiziraju preko udruga za zaštitu potrošača koje su prepoznate u javnosti i aktivne su u rješavanju potrošačkih problema i koje raspolažu stručnim kapacitetima za savjetovanje potrošača, ili
  2. Da jedinice lokalne samouprave ustroje odjel (službu, ured) koji će se baviti zaštitom potrošača

Kako bi ispunili zakonsku obvezu, Grad Vrbovsko je potpisao sporazum sa udrugom ROZP koja osim svojih redovnih aktivnosti vrši savjetovanje, informiranje i edukaciju potrošača na području lokalnih samouprava.


Obnovljivi izvori energije – ponovljeni javni natječaj

13.3.2015. 15:47

Grad Vrbovsko u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Primorsko-goranskom županijom raspisuje DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama  „Zelena energija u mom domu“.

Više u Natječaju.

Pravilnik

Prijavni obrazac za fizičke osobe