Novosti


OBAVIJEST ČLANOVIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA SA PODRUČJA GRADA VRBOVSKOG

26.4.2017. 13:06

Obavještavaju se svi članovi Vijeća mjesnih odbora sa područja Grada Vrbovskog kako je stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora prestao mandat kako članovima Gradskog vijeća tako i članovima Vijeća mjesnih odbora shodno članku 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01., 66/01., 129/05. 109/07.,125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13 i 137/15) i čl. 8. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16).


Potvrda/uvjerenje iz kaznene evidencije

25.4.2017. 10:37

 


  1. Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije – Ministarstvo pravosuđa upute
  2. Pristupnica za ePASS i mToken vjerodajnice za e-Građane
  3. Korisničke upute e-Građani aplikacije za elektronsko izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije

Edukacija za lokalne izbore

24.4.2017. 14:58

  1. Edukacije županijskih, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava te Izbornog povjerenstva Grada Zagreba – lokalni izbori 2017.
  2. Financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2017.

Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije

24.4.2017. 10:01

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima:

Birači Grada Vrbovskog mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Vrbovsko, Dobra 4, a dobiti informacije na telefon 354-623 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.vrbovsko@udu-pgz.hr

Uvid u registar birača može se izvršiti do srijede, 10. svibnja 2017. godine, svakim radnim danom u radno vrijeme Ureda odnosno Ispostava Ureda.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se do srijede, 10. svibnja 2017. godine, izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjavom pred nadležnim uredom.

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Birači koji su upisani u registar birača bez podatka o nacionalnoj pripadnosti, ne mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti u svrhu izdavanja potvrde za glasovanje.

Iznimno, birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom upisa u registar birača i izdavanja potvrde za glasovanje mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

         Ured državne uprave u

Primorsko-goranskoj županiji

        Služba za opću upravu


Objava biračima

Objava biračima – nacionalne manjine