Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 1

Novosti


Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

16.5.2016. 13:52

Na temelju članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i prodaj i poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125111 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33101 , 60101, 106103, 129105, 109107, 125108, 36109, 150111 i 144112), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novine”, broj 27109, 31109, 43/10 i 8113) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (“Službene novine”, broj 4/10, 27114 i 41114), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 12. svibnja 2016. godine objavljuje se slijedeći

 NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj u cijelosti preuzmite klikom na ikonu 

Obavještavaju se svi zainteresirani za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora da se rok ZA JAVNO OTVARANJE ponuda odgađa za 24 sata zbog službene odsutnosti članova Povjerenstva.

Javno otvaranje ponuda će se održati 31. svibnja 2016. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati.

 


Mobilni šalterski kofer u Gomirju

13.5.2016. 12:48

Obavještavaju se svi stanovnici Grada Vrbovskog da će dana 16. svibnja 2016. godine u vremenu od 09,00 do 13,00 sati u prostorijama mjesnog odbora Gomirje biti postavljen mobilni šalterski kofer. Provedba je to projekta Ministarstva unutarnjih poslova kako bi se starijim i nemoćnim osobama osigurao lakši pristup svim onim uslugama koje obavlja svaka policijska postaja (izrada osobnih iskaznica, izrada putovnica, potvrde o prebivalištu, vozačke dozvole i sl.).

Napomena: za izradu osobne iskaznice, putovnice, vozačke i sl. potrebno je imati svoje slike s obzirom da ne postoji mogućnost slikanja putem mobilnog šalterskog kofera.


Reportaža o CityHub aplikaciji

12.5.2016. 10:37


Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

11.5.2016. 8:51

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak  u Vrbovskom od 9. svibnja 2016., URBROJ: 397/09-2016, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 9. svibnja 2016. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Natječaj u cijelosti preuzmite klikom na ikonu